امـروز سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳

شماره حساب های صندوق

تاریخ ارسال : 11 آوریل 2023 دسته بندی : شماره حساب ها    268 بازدید

 

نام بانک اطلاعات حساب ها
صادرات

شماره کارت : ۹۳۴۰ ۹۰۳۶ ۶۹۱۹ ۶۰۳۷ (واریز به حساب صادرات با شناسه واریز الزامی است)

شماره حساب : ۰۱۰۱۳۲۹۶۰۲۰۰۵ (واریز به حساب صادرات با شناسه واریز الزامی است)

سپه

شماره کارت : ۱۹۳۲ ۴۴۰۲ ۱۰۷۰ ۵۸۹۲

شماره حساب: ۱۰۷۸۰۰۳۰۸۶۰۳

کشاورزی

شماره کارت : ۲۵۷۸ ۰۰۲۸ ۷۰۷۰ ۶۰۳۷

شماره حساب: ۵۸۱۵۷۶۹۲۳

ملت

شماره حساب: ۴۱۳۸۹۹۷۱۱۲

رفاه

شماره کارت : ۱۶۹۷ ۰۰۱۱ ۶۳۷۰ ۵۸۹۴

شماره حساب: ۳۱۰۳۵۲۱۸

تجارت

شماره حساب: ۶۳۹۰۸۱۷۵۳

جهت دریافت شناسه واریز تماس بگیرید .

برچسب ها :